Karta detekcji wideo autoDW-2.2

Karta detekcji wideo autoDW-2.2 jest przeznaczona do wideodetekcji ruchu drogowego, w tym do detekcji rowerów. Wspólpracuje z dowolnym sterownikiem drogowej sygnalizacji świetlnej przez zestaw styków bezpotencjałowych. Detektor jest mechanicznie i elektrycznie kompatybilna z popularnymi w Polsce kartami wideodetekcji Autoscope Atlas, Autoscope Phoenix, Autoscope RackVision itp. dzięki czemu może stać się jej zamiennikiem.

CHARAKTERYSTYKA:

 • liczba obsługiwanych kamer – 2
 • maksymalna liczba detektorów wirtualnych – ograniczona jedynie sumaryczną powierzchnią stref detekcji.
 • sposób programowania i obsługi – zdalnie przez Internet lub sieć bezprzewodową WLAN, lokalnie przez sieć przewodową Ethernet.

FUNKCJE DODATKOWE:

 • Tworzenie i edycja stref detekcji
 • Pobieranie ruchomego obrazu z kamer
 • Pobieranie nieruchomego obrazu z kamer

ZABEZPIECZENIA:

 • Automatyczne pobudzenie wszystkich detektorów w stanie braku kontrastu
 • Watch-dog timer
 • Automatyczny restart po zaniku zasilania
 • Automatyczny restart w przypadku zawieszenia się systemu
 • Automatyczny restart w przypadku zamrożenia stanu detekcji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

 • komputer sterujący – 32-bitowy ARM9 400MHz
 • sposób komunikacji ze sterownikiem drogowej sygnalizacji świetlnej – 8 styków bezpotencjałowych
 • Zasilanie – 8 – 24V DC
 • Pobór mocy – 4,5 W
 • Maksymalne napięcie na wyjściowym styku bezpotencjałowym – 50V DC
 • Maksymalny prąd na wyjściowym styku bezpotencjałowym – 500mA
 • temperatura pracy – 0 do + 85 °C
 • wymiary – EuroCard 3U/160: 130 × 20 × 185 mm

Pobierz:
Karta katalogowa

.