Konfiguracja kamer BCS

Kamera inicjuje się po włączeniu zasilania około 2 minut. Jej adres defaultowy to 192.168.1.108.

Przy pierwszym włączeniu w kamerze należy ustawić:

1. Hasło używane w systemie detekcji wizyjnej dla konta ‘admin‘, typowo ‘kameraIP2018‘.

2. Parametry obrazu strumienia dodatkowego (Kamera/Wideo):
– Strumień dodatkowy: włączony
– Tryb kodowania: H264
– Rozdzielczość: 352*288(CIF)
– Ilość klatek: 10
– Typ bitrate: VBR jakość 4
– Bitrate: 256
– Interwał I-klatki: 20

3. Kamera/Warunki:
– /Zoom i ostrość: ustawić pole widzenia (dostępne tylko dla kamer BCS-TIP5201IR-V-V)
– /Warunki/Zdjęcie: ustawić ‘korektę gamma’ na 100%
– /Warunki/Dzień/noc: ustawić w dzień na ‘Kolor’
– /Zarządzanie profilem: cały czas na ‘Dzień’.

4.Zegar i strefę (System/Ogólne/Data i Czas) poprzez naciśnięcie przycisku ‘Synchronizacja’, ale strefę czasową należy ustawić ręcznie na GMT+1. Jeżeli sygnalizacja pracuje w systemie i ma możliwość synchronizacji czasu z serwerem, to należy zahaczyć jej funkcję NTP i wpisać adres serwera.

5. Adres IP kamery (Sieć/TCP/IP) na używany w systemie detekcji wizyjnej. Typowo: kamera 1 – 172.16.1.108, kamera 2 – 172.16.1.109, kamera 3 – 172.16.1.110, kamera 4 – 172.16.1.111

Wideodetekcja – kiedy działa

Ważnym dla pracy detekcji jest jakość obrazu. Obraz powinien być czytelny, bez zbędnych przesłonięć i zanieczyszczeń. Wszelkiego rodzaju przewidywalne zmiany pochodzące od cieni i odblasków powinny być eliminowane na etapie algorytmu przetwarzania. O wartości technicznej detekcji wizyjnej decyduje poziom zaawansowania realizowanego przez nią algorytmu, bo to wprost przekłada się na jakość sterowania ruchem

 

Wideodetekcja IP – okablowanie

Przy wykonywaniu okablowania dla instalacji kamer IP do detekcji wideo należy kierować się tymi samymi zasadami jak przy wykonywaniu sieci komputerowych Ethernet.

Typ kabla wybranego do ułożenia w kanalizacji kablowej powinien odpowiadać warunkom w jakich ten kabel będzie się znajdował. W warunkach zewnętrznych najlepiej jeśli będzie wypełniony żelem aby uniemożliwić penetrację izolacji przez wodę i o izolacji przystosowanej do warunków zewnętrznych

Spotykane skrętki komputerowe:

 • U/UTP – skrętka nieekranowana
 • F/UTP – skrętka foliowana
 • U/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii.
 • F/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii dodatkowo w ekranie z folii
 • SF/UTP – skrętka ekranowana folią i siatką
 • S/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki
 • SF/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Zalecane kategorie dla zastosowania w instalacjach wideodetekcji IP:

 • kat.5/5e – klasa D – dla zastosowań: protokoły z dużą szybkością bitową np. FastEthernet 100Base-TX, GigabitEthernet 1000Base-T
 • kat.6 – klasa E – dla zastosowań: Protokoły z bardzo dużą szybkością bitową,
  np. ATM622, GigabitEthernet 1000Base-T

Minimalne wymagania dla typu kabla – FTP kat.5e lub 6 (zewnętrzna, ekranowana, żelowana)

Poza kablem konieczny jest osprzęt dobrany do zastosowanego typu kabla.

Maksymalna długość kabla, która powinna zapewnić wymaganą dla detekcji wideo jakość transmisji, wynosi ok.160m. Dostępne są na rynku switch z trybem “Long Range” przy którym dla prędkości 10Mb/s można zwiększyć długość odcinka kabla do 250m (https://www.pulsar.pl/PL_176_S64_switch-6-portowy-s64-do-4-kamer-ip). W przypadku dłuższych odcinków można stosować extender LAN, który przeznaczony jest do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki o kolejne 100m (https://www.pluscom.pl/extender-pulsar-ext-poe4-repeater-sieci-lan-oraz-zasilania-poe-p12525.html). Oczywiście kolejnym możliwym rozwiązaniem jest wykorzystanie światłowodu.

Lokalizacja i montaż kamer detekcji wideo

Lokalizacja kamery ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania detekcji. Przy zastosowaniu systemu detekcji wideo do dyspozycji mamy obszar o długości ok.70m, który możemy dowolnie przesuwać wzdłuż osi drogi. Kat widzenia kamery jest zależy od zastosowanego obiektywu. Dla detekcji zlokalizowanej od linii zatrzymania do maksymalnie 70m zalecaną jest ogniskowa 2,8 – 12 (kąt poziomy obiektywu wynosi ok.90 stopni). Dla detekcji dalekiej od ok.40m od linii zatrzymania właściwa powinna być ogniskowa 5 – 50 (kąt poziomy obiektywu wynosi ok.50 stopni).

Ilość i lokalizacja kamery powinna uwzględniać:

 • organizację ruchu na wlocie (wydzielone relacje skrętne)
 • wielkość obszaru detekcji

Przy montażu i lokalizacji kamer detekcji należy przestrzegać następujących zasad:

  • Stabilna konstrukcja wsporcza (aby zminimalizować wahania kamery).
  • Wysokość montażu kamery jest zależna od wymaganej długości obszaru detekcji. Należy pamiętać, że występują również przesłonięcia boczne, które mogą uniemożliwić detekcję wydzielonych faz ruchu.
  • Kamera powinna być zlokalizowana maksymalnie wysoko aby zmniejszyć przesłonięcia.
  • Generalnie kąt 35 – 55 stopni jest najlepszy dla pracy detekcji (dla zminimalizowania “oślepiania” kamery przez reflektory pojazdów itp. zjawiska)
  • W polu widzenia kamery należy unikać przeszkód takich jak: drzewa, budynki, przesłonięcia, jasne źródła światła, horyzont, wschodzące lub zachodzące słońce.
 • Kamera powinna być zlokalizowana nad źródłem światła (w przypadku wykorzystania słupów oświetlenia ulicznego)

W kadrze kamery powinien znajdować się tylko wymagany obszar przeznaczony dla detekcji, wraz z linią zatrzymania. Niepotrzebne elementy (obszary) w polu widzenia kamery mogą zaburzać pracę pomiaru światła dla funkcji AutoIris (mocne źródła światła, duże obszary zacienione).

Należy pamiętać, że obraz oglądany bezpośrednio z kamery i jest lekko przycięty w oprogramowaniu konfiguracji detekcji.

Wideodetekcja – okablowanie kamer analogowych

Jakość wykonanego okablowania i sposób instalacji wtyków kablowych ma kolosalne znaczenie przy użytkowaniu detekcji wideo. Należy tu zwrócić uwagę na jakość zastosowanych materiałów. Przy wykonywaniu prac kablowych należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami:

  • Do przesyłania obrazu z kamer należy użyć odpowiedniego typu kabla wizyjnego. Kabel powinien być ułożony w jednym odcinku, bez łączenia. Proponowane typy kabli: XzWDXpek 75-1,05/5,0, Triser 113 (Oczywiście przy wyborze kabla należy kierować się warunkami w jakich kabel zostanie ułożony i zapisami projektu elektrycznego).
  • Długość kabla wizyjnego nie powinna przekraczać ok.400m.
  • Przy układaniu kabla wizyjnego należy zwrócić uwagę czy nie została uszkodzona zewnętrzna izolacja. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych kabla wizyjnego, kabel należy wymienić na nowy.
 • Należy stosować wtyki kablowe odpowiedniej jakości i dostosowane do typu zastosowanego kabla wizyjnego. Szczególnie polecane są wtyki kompresyjne, które dostępne są w wielu sklepach zajmujących się sprzedażą osprzętu CCTV.