Konfiguracja kamer BCS

Kamera inicjuje się po włączeniu zasilania około 2 minut. Jej adres defaultowy to 192.168.1.108.

Przy pierwszym włączeniu w kamerze należy ustawić:

1. Hasło używane w systemie detekcji wizyjnej dla konta ‘admin‘, typowo ‘kameraIP2018‘.

2. Parametry obrazu strumienia dodatkowego (Kamera/Wideo):
– Strumień dodatkowy: włączony
– Tryb kodowania: H264
– Rozdzielczość: 352*288(CIF)
– Ilość klatek: 10
– Typ bitrate: VBR jakość 4
– Bitrate: 256
– Interwał I-klatki: 20

3. Kamera/Warunki:
– /Zoom i ostrość: ustawić pole widzenia (dostępne tylko dla kamer BCS-TIP5201IR-V-V)
– /Warunki/Zdjęcie: ustawić ‘korektę gamma’ na 100%
– /Warunki/Dzień/noc: ustawić w dzień na ‘Kolor’
– /Zarządzanie profilem: cały czas na ‘Dzień’.

4.Zegar i strefę (System/Ogólne/Data i Czas) poprzez naciśnięcie przycisku ‘Synchronizacja’, ale strefę czasową należy ustawić ręcznie na GMT+1. Jeżeli sygnalizacja pracuje w systemie i ma możliwość synchronizacji czasu z serwerem, to należy zahaczyć jej funkcję NTP i wpisać adres serwera.

5. Adres IP kamery (Sieć/TCP/IP) na używany w systemie detekcji wizyjnej. Typowo: kamera 1 – 172.16.1.108, kamera 2 – 172.16.1.109, kamera 3 – 172.16.1.110, kamera 4 – 172.16.1.111