Lokalizacja i montaż kamer detekcji wideo

Lokalizacja kamery ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania detekcji. Przy zastosowaniu systemu detekcji wideo do dyspozycji mamy obszar o długości ok.70m, który możemy dowolnie przesuwać wzdłuż osi drogi. Kat widzenia kamery jest zależy od zastosowanego obiektywu. Dla detekcji zlokalizowanej od linii zatrzymania do maksymalnie 70m zalecaną jest ogniskowa 2,8 – 12 (kąt poziomy obiektywu wynosi ok.90 stopni). Dla detekcji dalekiej od ok.40m od linii zatrzymania właściwa powinna być ogniskowa 5 – 50 (kąt poziomy obiektywu wynosi ok.50 stopni).

Ilość i lokalizacja kamery powinna uwzględniać:

 • organizację ruchu na wlocie (wydzielone relacje skrętne)
 • wielkość obszaru detekcji

Przy montażu i lokalizacji kamer detekcji należy przestrzegać następujących zasad:

  • Stabilna konstrukcja wsporcza (aby zminimalizować wahania kamery).
  • Wysokość montażu kamery jest zależna od wymaganej długości obszaru detekcji. Należy pamiętać, że występują również przesłonięcia boczne, które mogą uniemożliwić detekcję wydzielonych faz ruchu.
  • Kamera powinna być zlokalizowana maksymalnie wysoko aby zmniejszyć przesłonięcia.
  • Generalnie kąt 35 – 55 stopni jest najlepszy dla pracy detekcji (dla zminimalizowania „oślepiania” kamery przez reflektory pojazdów itp. zjawiska)
  • W polu widzenia kamery należy unikać przeszkód takich jak: drzewa, budynki, przesłonięcia, jasne źródła światła, horyzont, wschodzące lub zachodzące słońce.
 • Kamera powinna być zlokalizowana nad źródłem światła (w przypadku wykorzystania słupów oświetlenia ulicznego)

W kadrze kamery powinien znajdować się tylko wymagany obszar przeznaczony dla detekcji, wraz z linią zatrzymania. Niepotrzebne elementy (obszary) w polu widzenia kamery mogą zaburzać pracę pomiaru światła dla funkcji AutoIris (mocne źródła światła, duże obszary zacienione).

Należy pamiętać, że obraz oglądany bezpośrednio z kamery i jest lekko przycięty w oprogramowaniu konfiguracji detekcji.