Do pobrania

autoDW 4.1 IP  
autoDW-PR Digital 6.0 – program do obsługi detekcji wideo

– dla kart z oprogramowaniem systemowym 8.0 wprowadzono możliwość wysyłania detekcji na IP sterownika

autoDW-PR Digital 5.2.0 – program do obsługi detekcji wideo

– wprowadzono 3 języki obsługi
– wprowadzono możliwość wysyłania na wyjścia stanu rozmycia czy braku obrazu, ale to działa na wersjach oprogramowania karty 7.0 i wyższych, czyli dla kart z czerwoną płytką, a nie zielonych (wersja 4.1). Na zielonych nie ruszy, więc nie próbujcie tej funkcji na nich używać 🙂
– wprowadzono rozwijana listę przypisanych detektorów do wyjścia karty

autoDW-PR Digital 3.1.0 – program do obsługi detekcji wideo – wprowadzono możliwość przesuwania wszystkich detektorów w obrębie kamery
autoDW-PR Digital 2.2.1 – program do obsługi detekcji wideo – wprowadzono możliwość testowania wyjść karty bez konieczność podłączenia kamery (dla wersji systemu karty: 3.3.0)
– pasek stanu karty wyświetla informację o liczbie kamer możliwych do podłączenia, która zależna jest od wykupionej licencji karty detekcji wideo (dla wersji systemu karty: 3.3.0)
– w oknie “Definicja wyjść” w kolorze zaznaczany jest wybrany detektor, który przypisany jest do wyjścia
autoDW-PR Digital 2.1.2 – program do obsługi detekcji wideo  
autoDW-PR Digital 2.1.1 – program do obsługi detekcji wideo  
autoDW4.1-DTR – DTR  
tester UDP autoDW – program do testowania wyjść po protokole komunikacyjnym  
autoDW 2.2  
autoDW-PR 1.1.7 – program do obsługi detekcji wideo  
autoDW2.2-DTR – DTR  
autoDW 4.1 analog  
autoDW-PR Analog 2.1.2 – program do obsługi detekcji wideo  
autoSA1  
autoSA1_instrukcja_montazu – instrukcja montażu  
autoSA2  
autoSA2_instrukcja_montazu – instrukcja montażu