Do pobrania

autoDW 4.1 IP
autoDW-PR Digital 3.1.0 – program do obsługi detekcji wideo– wprowadzono możliwość przesuwania wszystkich detektorów w obrębie kamery
autoDW-PR Digital 2.2.1 – program do obsługi detekcji wideo– wprowadzono możliwość testowania wyjść karty bez konieczność podłączenia kamery (dla wersji systemu karty: 3.3.0)
– pasek stanu karty wyświetla informację o liczbie kamer możliwych do podłączenia, która zależna jest od wykupionej licencji karty detekcji wideo (dla wersji systemu karty: 3.3.0)
– w oknie „Definicja wyjść” w kolorze zaznaczany jest wybrany detektor, który przypisany jest do wyjścia
autoDW-PR Digital 2.1.2 – program do obsługi detekcji wideo
autoDW-PR Digital 2.1.1 – program do obsługi detekcji wideo
autoDW4.1-DTR – DTR
tester UDP autoDW – program do testowania wyjść po protokole komunikacyjnym
autoDW 2.2
autoDW-PR 1.1.7 – program do obsługi detekcji wideo
autoDW2.2-DTR – DTR
autoDW 4.1 analog
autoDW-PR Analog 2.1.2 – program do obsługi detekcji wideo
autoSA1
autoSA1_instrukcja_montazu – instrukcja montażu
autoSA2
autoSA2_instrukcja_montazu – instrukcja montażu