Zakład Bezpieczeństwa Ruchu “WZ” Włodzimierz Ziemniewicz
87-800 Włocławek
ul. Piaski 7
NIP: 888-001-56-23

Sprawy formalne:
Włodzimierz Ziemniewicz – 604 237 245
e-mail: wziemniewicz@autodetekcja.pl

Sprawy techniczne:
Maciej Stroński – 795 17 90 19
e-mail: mstronski@autodetekcja.pl