Sygnalizator akustyczny autoSA2

Sygnalizator akustyczny dla osób niewidomych i słabowidzących autoSA2 jest urządzeniem o konstrukcji mikroprocesorowej. Posiada pełną funkcjonalność, wymaganą od sygnalizatorów akustycznych, szeroki zakres regulacji oraz kompletny wybór emitowanych dźwięków. Wszystkie dostępne dźwięki są zgodne z wytycznymi Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami, w tym ze zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r.

CHARAKTERYSTYKA:

  • Automatyczne dostosowanie głośności emitowanego dźwięku do hałasu na skrzyżowaniu z wstępną 10-stopniową regulacją ręczną
  • Możliwość zasilania z osobnej żyły lub z wyjścia dla światła zielonego
  • Wejścia – Zasilanie, R, G
  • Wyjścia – głośnik główny, głośnik pomocniczy
  • Napięcia pracy – 230V AC, 42V AC lub 15 – 24V AC
  • Możliwość pracy z sygnałem przywołania, emitowanym podczas sygnału “czerwone” lub bez sygnału przywołania
  • Lista dostępnych dźwięków – zgodnie z Rozporządzeniem MIiR z dnia 3 lipca 2015r
 • Sposób montażu – elektronika w komorze sygnalizatora pieszego plus głośnik montowany do konsoli górnej i głośnik przywołania montowany w maszcie tuż nad przyciskiem.

Pobierz:
Karta katalogowa
Schemat połączeń

.

Cena:
350,00 zł + VAT

Przedstawiona cena ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.